Toastmasters@MIT
Meeting Theme TBA
Agenda
Attendance
MIToast.Kritika,  
Apologies received